Krankenhäuser

Hier finden Sie eine Adresseliste von allen norwegischen Krankenhäusern, geografisch aufgelistet

Krankenhäuser in Norwegen, geografisch geordnet:

1. Akershus

Akershus universitetssykehus
Sykehusvn. 27
1474 Nordbyhagen
Telefon +47 67 92 88 00
Telefax +47 67 90 21 40
E-Mail postmottak@ahus.no
Internetseite http://www.ahus.no/

Sykehuset Asker og Bærum
Sogneprest Munthe Kaas v. 100
1306 Bærum
Telefon +47 67 80 94 00
Telefax +47 67 56 97 60
E-Mail hovedpost@sabhf.no
Internetseite: http://sabhf.no/

Feiringklinikken
2093 Feiring
Telefon +47 63 92 44 00
Telefax +47 63 92 40 99
E- Mail firmapost@feiringklinikken.no
Internetseite http://www.feiringklinikken.no

Martina Hansens Hospital
Dønskiveien 8
1346 Gjettum
Telefon +47 67 80 94 00
Telefax +47 67 52 17 00
E-Mail postmottak@mhh.no
Internetseite http://www.mhh.no/

Sentrum Røntgeninstitutt avd. Lillestrøm
Nittedalsgt. 2B
2000 Lillestrøm
Telefon +47 63 89 84 44
Telefax +47 63 80 27 03
E-Mail lillestrom@sri.no
Internetseite: https://www.curato.no/


Stensby sykehus
2092 Minnesund
Telefon +47 63 95 01 00
Telefax +47 63 96 86 16
E-Mail stensby.ahus@nsn.no
Internetseite Stensby Sykehus


2. Aust-Agder

Sørlandet Sykehus HF Arendal
Sykehusvn. 1
4838 Arendal
Telefon +47 37 01 40 00
Telefax +47 37 01 40 16
E-Mail postmottak@sshf.no
Internetseite http://www.sshf.no/

3. Buskerud

Blefjell sykehus Kongsberg
Drammensvn. 4
3612 Kongsberg
Telefon +47 32 72 55 00
Telefax +47 32 72 58 86
E-Mail post@ks.ble.no
Internetseite www.vestreviken.no/pasient/nyttig/Sider/side.aspx

Teres Drammen
Albums g 9
3016 Drammen
Telefon +47 32 21 11 00
Internetseite http://www.teresdrammen.no

Ringerike sykehus
Arnold Dybjords vei 1
3511 Hønefoss
Telefon +47 32 11 60 00
Telefax +47 32 12 29 17
E-Mail: post@ringerike-sykehus.no
Internetseite www.vestreviken.no/pasient/nyttig/Sider/side.aspx

Sykehuset Buskerud
Dronninggata 28
3004 Drammen
Telefon +47 32 80 30 00
Telefax +47 32 80 30 35
E-Mail postmottak@sb-hf.no
Internetseite http://www.vestreviken.no/pasient/nyttig/Sider/side.aspx

4. Finnmark

Helse Finnmark, Hammerfest
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest
Telefon +47 78 42 10 00
Telefax +47 78 42 11 07
E-Mail: hfsh@hammerfest-sykehus.no
Internetzseite http://www.hammerfest-sykehus.no/

Helse Finnmark, Kirkenes
Dr Palmstrøms v 15
9915 Kirkenes
Telefon +47 78 97 30 00
E-Mail adm@helse-finnmark.no
Internetseite http://www.helse-finnmark.no/

5. Hedmark

Sykehuset Innlandet HF, Elverum
Kirkevn. 7
2409 Elverum
Telefon +47 62 43 80 00
Telefax +47 62 43 89 65
E-Mail postmottak@sykehuset-innlandet.no
Internetseite http://www.sykehuset-innlandet.no 

Sykehuset Innlandet HF, Hamar
2326 Hamar
Telefon +47 62 53 70 00
Telefax +47 62 53 79 65
E-Mail postmottak@sykehuset-innlandet.no
Internetseite http://www.sykehuset-innlandet.no/

Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger
Parkvn 35
2212 Kongsvinger
Telefon +47 62 88 70 00
Telefax +47 62 88 73 27
E-Mail postmottak@sykehuset-innlandet.no
Internetseite http://www.sykehuset-innlandet.no/

Sykehuset Innlandet HF, Tynset
Sjukehusveien 9
2500 Tynset
Telefon +47 62 48 30 00
Telefax +47 62 48 30 01
E-Mail postmottak@sykehuset-innlandet.no
Internetseite http://www.sykehuset-innlandet.no/

6. Hordaland

Haraldsplass Diakonale sykehus
Ulriksdal 8
5009 Bergen
Telefon +47 55 97 85 00
Telefax +47 55 97 85 56
E-Mail helse@helse-vest.no
Internetseite http://www.helse-vest.no

Teres Bergen
Nesttunveien 90
5221 Nesttun
Telefon +47 55 11 80 80
Internetseite: http://www.teresbergen.no/

Haukeland Universitetssykehus
Jonas Liesvei 65
5021 Bergen
Telefon +47 55 97 50 00
Telefax +47 55 97 47 85
E-Mail: postmottak@helse-bergen.no
Internetseite http://www.helse-bergen.no/

Haukeland Universitetssykehus, avd. Kysthospitalet i Hagevik
5217 Hagavik
Telefon +47 56 56 58 00
Telefax +47 56 56 58 01
E-Mail postmottak@kih.no
Internetseite http://www.helse-bergen.no/

Hospitalet Betanien
Vestlundv. 23
5145 Fyllingsdalen
Telefon +47 55 15 44 00
Telefax +47 55 15 44 01
E-Mail helse@helse-vest.no
Internetseite: http://www.helse-vest.no/

Kvinnherad DPS, Jonatunet
5627 Jondal
Telefon +47 53 67 50 70
Telefax +47 53 67 50 79

Kvinnherad DPS, Odda
5750 Odda
Telefon +47 53 65 11 00
Telefax +47 53 65 11 99

Odda sjukehus
Sjukehusvegen 1
5750 Odda
Telefon +47 53 65 10 00
Telefax +47 53 65 10 10
E-Mail helsepost@fs-odda.no
Internetseite http://www.helse-fonna.no/

Bergen Røntgeninstitutt
Vincens Lunges gt. 3
5015 Bergen
Telefon +47 55 59 49 00
Telefax +47 55 59 49 70
E-Mail bergen@sri.no
Internetseite www.curato.no/

Stord sjukehus
Tysevegen 64
5416 Stord
Telefon +47 53 49 10 00
Telefax +47 53 41 40 78
E-Mail post@stordsjukehus.no
Internetseite http://www.helse-fonna.no/

Valen Sjukehus
5451 Valen
Telefon +47 53 46 64 00
Telefax +47 53 46 64 04
E-Mail postmottak@valen.no
Internetseite http://www.helse-vest.no/

Voss sjukehus
Sjukehusvegen 16
5700 Voss
Telefon +47 56 53 35 00
Telefax +47 56 51 30 72
E-Mail postmottak@fsvoss.no
Internetseite http://www.helse-bergen.no/avd/vosssjukehus/

7. Møre og Romsdal

Kristiansund Røntgeninstitutt
Nordmørsv 54
6517 Kristiansund N
Telefon +47 71 58 17 00
Telefax +47 71 58 17 01

Kristiansund sykehus
Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund N
Telefon +47 71 58 55 00
Telefax +47 71 58 55 19
E-Mail adm.krsund@helsenr.no

Medi 3
Sundgata 12
6003 Ålesund
Telefon +47 70 10 39 00
Telefax +47 70 10 39 01
E-Mail firmapost@medi3.no
Internetseite http://www.medi3.no/

Molde sjukehus
Parkvegen 84
6400 Molde
Telefon +47 71 21 70 00
Telefax +47 71 21 70 24
E-Mail postmottak@helsenr.no

Volda sjukehus
Kløvertunv. 1
6100 Volda
Telefon +47 70 05 82 00
Telefax +47 70 07 81 16
E-Mail postmottak@helse-sunnmore.no
Internetseite http://www.helse-sunnmore.no

Ålesund sjukehus
6026 Ålesund
Telefon +47 70 10 50 00
Telefax +47 70 14 21 75
E-Mail postmottak@helse-sunnmore.no
Internetseite http://www.helse-sunnmore.no/

8. Nord-Trøndelag

Sykehuset Levanger
Kirkegt. 2
7600 Levanger
Telefon +47 74 09 80 00
Telefax +47 74 09 82 86
E-Mail postmottak@hnt.no
Internetseite http://www.hnt.no

Sykehuset Namsos
Sykehusvn. 1
7800 Namsos
Telefon +47 74 21 54 00
Telefax +47 74 21 58 12
E-Mail postmottak-NA@hnt.no
Internetseite http://www.hnt.no/

9. Nordland

Helgelandssykehuset Mosjøen
Postboks 568
8651 Mosjøen
Telefon +47 75 11 51 00
Telefax +47 75 11 51 05
E-Mail: postmottak@helgelandssykehuset.no
Internetseite http://www.helgelandssykehuset.no/

Helgelandssykehuset Mo i Rana
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Telefon +47 75 12 51 00
Telefax +47 75 12 51 06
E-Mail postmottak@helgelandssykehuset.no
Internetseite http://www.helgelandssykehuset.no/

Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Postboks 613
8801 Sandnessjøen
Telefon +47 75 06 51 00
Telefax +47 75 06 51 84
E-Mail postmottak@helgelandssykehuset.no
Internetseite http://www.helgelandssykehuset.no/

Hålogalandssykehuset Narvik
8516 Narvik
Telefon +47 76 96 80 00
Telefax +47 76 96 80 00
E-Mail post@unn.no
Internetseite http://www.unn.no/

Nordlandssykehuset Vesterålen
Søndre gt. 19
8450 Stokmarknes
Telefon +47 75 42 40 00
Telefax +47 75 42 41 09
Internetseite http://www.nlsh.no/category13895.html

Nordlandssykehuset Bodø
8092 Bodø
Telefon +47 75 53 40 00
Telefax +47 75 53 41 11
Internetseite http://www.nss.nl.no/

Nordlandssykehuset Lofoten
Sykehusbakken 23
8372 Gravdal
Telefon +47 76 06 01 00
Telefax +47 76 06 01 06
E-Mail adm@ls.nl.no
Internetseite http://www.lofoten-sykehus.no/category5833.html

10. Oppland

Lillehammer Sanitetsforenings Revmatisme sykehus
Margr Grundtvigs v 6
2609 Lillehammer
Telefon +47 61 27 95 00
Telefax +47 61 27 95 50
E-Mail post@revmatismesykehuset.no
Internetseite http://www.revmatismesykehuset.no/

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
Kyrre Grepps g 11
2819 Gjøvik
Telefon +47 61 15 70 00
Telefax +47 61 17 50 15

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Anders Sandvigs gt.17
2609 Lillehammer
Telefon +47 61 27 20 00
Telefax +47 61 27 20 36

Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll
2840 Reinsvoll
Telefon +47 61 19 77 3
Telefax +47 61 19 79 73

11. Oslo

Aker universitetssykehus
Trondheimsvn 235
0514 Oslo
Telefon +47 22 89 40 00
Telefax +47 22 89 41 57
E-Mail post@aker-universitetssykehus.no
Internetseite http://www.aker-universitetssykehus.no

Teres Colosseum
Sørkedalsveien 10 B
0369 Oslo
Telefon +47 23 19 50 50
Telefax +47 23 36 67 30
E-Mail legepost@ckl.no
Internetseite http://www.terescolosseum.no

Diakonhjemmet Sykehus
Borgenvn. 3c,
Postboks 23 Vindern
0319 Oslo
Telefon +47 22 45 15 00
Telefax +47 22 45 16 06
E-Mail administrasjon@diakonsyk.no
Internetseite http://www.diakonhjemmet.no/

Lovisenberg diak. sh
Lovisenbergg. 17
0456 Oslo
Telefon +47 23 22 50 00
E-Mail saksarkiv.fellespost@lds.no
Internetseite http://www.lds.no/

Omnia Sykehuset i Oslo
Frederik Stangs g 11 /13
0264 Oslo
Telefon +47 22 54 10 00
Telefax +47 22 54 10 01
Internetseite

Sentrum Røntgeninstitutt
Grønnegate 10
0350 Oslo
Telefon +47 23 36 94 50
Telefax +47 22 60 62 03 Epost gronnegate@sri.no
Internetseite 

Ullevål universitetssykehus
Kirkeveien 166
0407 Oslo
Telefon +47 22 11 80 80
Telefax +47 22 68 26 55
E-Mail postmottak@uus.no
Internetseite http://www.ulleval.no/

Volvat medisinske senter, Oslo
Borgenveien 2 A
0370 Oslo
Telefon +47 22 95 75 00
Telefax +47 22 69 45 35
Internetseite http://www.volvat.no/

Det Norske Radiumhospital
Ullernchausseen 70
0310 Oslo
Telefon +47 22 93 40 00
E-Mail post@dnr.uio.no
Internetseite http://www.oslo-universitetssykehus.no/Sider/forside-ny.aspx

Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0027 Oslo
Telefon +47 23 07 00 00
E-Mail firmapost@rikshospitalet.no
Internetseite http://www.rikshospitalet.no/view/forsiden.asp

12. Østfold

Sykehuset Østfold
Cicignong. 19
1606 Fredrikstad
Telefon +47 69 86 00 00
Internetseite http://www.sykehuset-ostfold.no/

Sykehuset Østfold, Askim
Eventyrv. 2
1807 Askim
Telefon +47 69 88 21 00
Internetseite http://www.sykehuset-ostfold.no/

Sykehuset Østfold, Halden
Kjærlighetsstien 30
1758 Halden
Telefon +47 69 18 00 00
Internetseite http://www.sykehuset-ostfold.no/

Sykehuset Østfold, Moss
Peer Gynts v 2
1535 Moss
Telefon +47 69 25 30 50
Internetseite http://www.sykehuset-ostfold.no/

Sykehuset Østfold, Sarpsborg
Roald Amundsens g 17
1723 Sarpsborg
Telefon +47 69 15 65 00
Internetseite http://www.sykehuset-ostfold.no/

13. Rogaland

Haugesund DPS
5528 Haugesund

Teres Colosseum Stavanger
Lagårdsveien 91
4010 Stavanger
Telefon +47 51 91 19 60
Internetseite http://www.teresstavanger.no/

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
Karmsundgt. 134
5528 Haugesund
Telefon +47 52 80 50 00

Haugesund sjukehus
Karmsundgt. 120
Postboks 2170 Bedriftspostkontoret
5504 Haugesund
Telefon +47 52 73 20 00
Telefax +47 52 73 20 02
E-Mail post@helse-fonna.no
Internetseite http://www.helse-fonna.no/

Haugesund sjukehus, avd. Sauda
Åbødalen 79
4200 Sauda
Telefon +47 52 78 59 99
Telefax +47 52 78 59 96
Internetseite http://www.helse-fonna.no/

Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR)
Arm.Hansensvei 20,
Pb. 8100 Postterminalen
4068 Stavanger
Telefon +47 51 51 80 00
Telefax +47 51 51 99 27

Sentrum Røntgeninstitutt avd. Stavanger
Børehaugen 1
4006 Stavanger
Telefon +47 51 93 42 00
Telefax +47 51 93 42 01
E-Mail stavanger@sri.no
Internetseite

14. Sogn og Fjordane

Florø sjukehus
Hans Blomgate 32
6900 FLORØ
Telefon +47 57 75 10 00
Telefax +47 57 75 10 15
Internetseite Florø Sjukehus

Førde sentralsjukehus
6807 Førde
Telefon +47 57 83 90 00
Telefax +47 57 83 90 15
E-Mail postmottak@helse-forde.no
Internetseite http://www.helse-forde.no/

Indre Sogn Psykiatrisenter
Postboks 184
6851 SOGNDAL
Telefon +47 57 68 10 33
Telefax +47 57 68 11 06
Internetseite http://www.helse-vest.no

Lærdal sjukehus
6887 Lærdal
Telefon +47 57 64 00 00
Telefax +47 57 64 00 01
E-Mail postmottak@helse-forde.no
Internetseite Lærdal Sjukehus

Nordfjord sjukehus
Sjukehusvegen 14
6770 Nordfjordeid
Telefon +47 57 86 40 00
Telefax +47 57 86 40 09
E-Mail postmottak.fshn@helse-forde.no
Internetseite http://www.nordfjordhelse.no/

15. Sør-Trøndelag

Capio Diagnostikk
Abelsgt 5
7030 Trondheim
Telefon +47 73 84 40 00
Telefax +47 73 84 40 01
Internetseite http://www.capio.se/

Teres Stokkan Trondheim
Fjordgata 68
7010 Trondheim
Telefon +47 73 87 39 00
Telefax +47 73 87 39 09
Internetseite http://www.teresstokkan.no/

Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus
Orkanger
7300 Orkanger
Telefon +47 72 47 00 00
Telefax +47 72 47 02 13
E-Mail postmottak@orkdal-sykehus.no
Internetseite Orkdal Sjukehus

Sentrum røntgeninstitutt
Kjøpmannsgt. 17
7013 Trondheim
Telefon +47 73 92 45 00
Telefax +47 73 92 45 01
E-Mail trondheim@sri.no
Internetseite

St. Olavs Hospital
Olav Kyrres gate 17
7030 Trondheim
Telefon +47 73 86 80 00
Telefax +47 73 86 97 50
E-Mail postmottak.dir@stolav.no
Internetseite http://www.stolav.no

Trondheim Spesialistlegesenter
Søndre gt 10
7011 Trondheim
Telefon +47 73 87 20 00
Telefax +47 78 87 20 01
E-Mail resepsjon@spesialistlegesenteret.no
Internetseite http://www.spesialistlegesenteret.no/

16. Telemark

Blefjell sykehus, Rjukan
Sykehusveien 6
3675 Rjukan
Telefon +47 35 08 02 00
Telefax +47 35 01 32 24
E-Mail post@blefjellsykehus.no
Internetseite http://www.blefjellsykehus.no/

Blefjell sykehus Notodden
Henrik Wergelands gate 9
3675 Notodden
Telefon +47 35 02 10 00
Telefax +47 35 01 32 24
E-Mail post@blefjellsykehus.no
Internetseite  http://www.blefjellsykehus.no/

Sykehuset Telemark
Ulefossveien
3710 Skien
Telefon +47 35 00 35 00
Telefax +47 35 00 36 30
Email postmottak@sthf.no
Internetseite http://www.sykehuset-telemark.no/

17. Troms

Hålogalandssykehuset Harstad
St. Olavs gt. 70
9480 Harstad
Telefon +47 77 01 50 00
Telefax +47 77 01 51 27
E-Mail administrasjonen@harstad-sykehus.no
Internetseite http://www.harstad-sykehus.no

Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø
Telefon +47 77 62 60 00
Telefax +47 77 62 60 42
E-Mail post@unn.no
Internetseite http://www.unn.no/

18. Vest-Agder

Mandal sykehus
Hasleveien 5
4514 Mandal
Telefon +47 38 27 85 00
Telefax +47 38 27 85 99
E-Mail post@helse-sor.no
Internetseite http://www.helse-sor.no/

Teres Sørlandsparken
Barstølveien 34
4636 Kristiansand
Telefon +47 38 04 99 20
Internetseite http://www.teressorlandsparken.no/

Sørlandet Sykehus HF Kristiansand
4604 Kristiansand S
Telefon +47 38 07 30 00
Telefax +47 38 07 44 03
E-Mail postmottak@sshf.no
Internetseite http://www.sshf.no/

Sørlandet Sykehus HF Lister, Farsund
Varbakgt. 33
4551 Farsund
Telefon +47 38 39 52 00
Telefax +47 38 39 20 43
Internetseite Sørlandet Sykehus

Sørlandet Sykehus HF Lister, Flekkefjord
Engv. Hansens v. 6
4400 Flekkefjord
Telefon +47 38 39 52 00
Telefax +47 38 32 47 56
Internetseite Sørlandet Sykehus

19. Vestfold

Sykehuset i Vestfold Horten
Harald Pedersensgt. 9
3187 Horte
Telefon +47 33 04 31 91
Telefax +47 33 04 12 12
E-Mail firmapost@siv.no
Interseite http://www.siv.no

Sykehuset i Vestfold Larvik
Greveveien 16
3257 Larvik
Telefon +47 33 16 45 00
Telefax +47 33 16 45 04
E-Mail firmapost@siv.no
Internetseite http://www.siv.no

Sykehuset i Vestfold Sandefjord
Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord
Telefon +47 33 45 65 00
Telefax +47 33 46 82 22
E-Mail firmapost@siv.no
Internetseite http://www.siv.no

Sykehuset i Vestfold Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Telefon +47 33 34 20 00
Telefax +47 33 34 39 47
E-Mail firmapost@siv.no
Internetseite http://www.siv.no


Bookmark and Share