Bosatt i Tyskland

Publisert 03.09.2012 // 

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Les mer >

Publisert 13.10.2016 // 

I Schanzenviertel på Eimsbütteler Chaussee 86 i Hamburg finner du den skandinaviske barnehagen "Lek så in i Norden". Det er en barnehage med skandinavisk pedagogikk, tradisjoner og skandinavisk personale. Her er barn mellom 1 og 6 år velkomne til å leke og lære under pedagogisk veiledning. Hverdagen i barnehagen er preget av mange utendørsaktiviteter og det legges stor vekt på musikk og andre skapende aktiviteter. Barnehagen er politisk og religiøst uavhengig og drives som et foreldre-kooperativ.

Les mer >

Publisert 18.05.2016 // 

Den Svenske skolen i Berlin er ikke bare en skole for svenske barn. Skolen tilbyr også norsk morsmålsundervisning både på dagskolen (SSB) for trinn 1 til 7, og som kompletterende morsmålsundervisning i norsk på mandag ettermiddager for trinn 1 til 10 for de barn som går på en annen dagskole.

Les mer >

Publisert 17.10.2013 // 

//Sist oppdatert 13.10.2016// Den skandinaviske skolen i Hamburg har jevnlig plass til nye barn. Det undervises vanligvis på svensk, men det tilbys også norsk et par timer i uken. Det er en grunnskole med opptak fra 1. årskull (5/6 år) og er godkjent av den norske staten t.o.m. 6. klasse.

Les mer >

Publisert 10.12.2012 // 

  Helserettigheter ved opphold i utlandet: https://helsenorge.no/bo-i-utlandet Regler for trekk av kildeskatt på pensjon fra Norge når du er bosatt i et EØS-land: Norsk: http://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/tema-og-fradrag/pensjon-og-uforetrygd/bosatt-i-utlandet/informasjon-om-norsk-kildeskatt/ English: http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-Return/Topic-and-deductions/Pension-and-disability-benefit/Resident-abroad/Information-about--Norwegian-withholding-tax/

Les mer >

Publisert 22.02.2012 // 

Utenriksdepartementet har nå et elektronisk register over nordmenn i utlandet. Registrerer du deg her vil vi lettere kunne komme i kontakt med deg dersom noe alvorlig skulle skje. Det tar bare noen få minutter å gjennomføre registrering – du må ha mobiltelefon tilgjengelig.

Les mer >

Publisert 03.06.2009 // 

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

Les mer >

Publisert 12.11.2007 // 

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning.

Les mer >