Bistand til nordmenn

Publisert 20.12.2016 // 

I forbindelse med terrorhandlingen i Berlin vil ambassaden minne nordmenn i Tyskland om viktigheten av å følge råd og henvisninger fra lokale myndigheter.

Les mer >

Publisert 01.02.2013 // 

I Tyskland kan det søkes om norsk pass ved ambassaden i Berlin og konsulatet i Hamburg. For barn under 12 år, kan søknad om pass fremmes på de honorære konsulatene. Dersom du utvandret fra Norge i perioden 1960-1975 bes du ta kontakt med ambassaden i Berlin eller konsulatet i Hamburg på forhånd, jf. lenke . Det er en forutsetning for å søke om pass at du har et personnummer (fødselsdata med tillegg av personnummer). For barn født i utlandet er det kun passmyndigheten som kan fremsette krav om tildeling av personnummer. Se mer under "Barn og pass" Søkere vil ved oppmøte på ambassaden

Les mer >

Publisert 12.06.2009 // 

  For nordmenn som ønsker å gifte seg i Tyskland finnes det følgende alternativer : ve d ambassaden i Berlin emb.berlin@mfa.no ved den norske sjømannskirken i Berlin berlin@sjomannskirken.no ved den norske sjømannskirken i Hamburg hamburg@sjomannskirken.no for tyske myndigheter Prøving av ekteskapsvilkår Før noen kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves: Fra 1. oktober 2004 er det norsk folkeregister som står for prøving av ekteskapsvilkårene (dvs. det bekreftes at det er intet til hinder for at ekteskap kan inngås). Brudefolkene må ta kontakt med...

Les mer >

Publisert 15.04.2008 // 

Informasjon om fornyelse av norsk pass og hva du bør gjøre i tilfelle passet er stjålet eller tapt.

Les mer >

Publisert 11.04.2008 // 

Statsborgerskap Det å bli født på norsk territorium fører ikke i seg selv til at barnet blir norsk statsborger. Det gjelder ulike regler for barns statsborgerskap avhengig av når det ble født. Barn født etter 31. august 2006 Etter dagens lov, som trådte i kraft 1. september 2006, blir barn med norsk mor eller far alltid norsk statsborger ved fødsel. Dette gjelder uansett om barnet blir født i Norge eller utlandet, og uansett om foreldre er gift eller ikke. Det må imidlertid fortsatt søkes om pass og personnummer. Barn født før 1. september 2006 Barn født før 1. september 2006 ble norsk ved...

Les mer >

Publisert 15.02.2008 // 

Her kan du lese Utenriksdepartementets brosjyre om råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet. Se også UDs landsider for nyttig informasjon til norske reisende.

Les mer >

Publisert 13.02.2007 // 

Ved inngåelse av ekteskap Etter norsk navnelov kan ekteparet velge om man vil beholde sitt eget etternavn eller om begge vil benytte hans eller hennes etternavn. Hvis begge etternavn ønskes benyttes, må det brukes bindestrek for at navnet skal bli registrert som ett navn. Det ene etternavnet kan også brukes som mellomnavn, dvs. uten bindestrek. Barns etternavn Etter norsk navnelov kan foreldrene, eller den som har foreldreansvaret, velge hvilket etternavn barnet skal ha. Hvis ikke en slik melding er gitt innen 6 måneder etter fødselen, vil barnet automatisk få morens etternavn. Utlandet...

Les mer >

Publisert 17.01.2007 // 

Behandlingen av søknader om fri rettshjelp til bistand i utlandet er etter 1.11.2006 samlet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Søknader om fri rettshjelp sendes derfor til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Les mer >