Den norske ambassaden i Berlin arbeider for å fremme norsk næringsliv og å profilere Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringsklynger og institusjoner i deres relasjoner til tyske motparter. Ambassaden bistår ved de halvårlige møtene til Næringsrådet for Tyskland og German-Norwegian Network (GNN). Ambassaden i Berlin støtter norsk næringsliv i Ty

Les mer

Med en eksportrettet økonomi vil ekstern etterspørsel alltid være viktig for Tyskland, noe de i løpet av finanskrisen og i vekstfasen i etterkant har merket. Landet har imidlertid skaffet seg konkurransekraft ved å være i forkant med strukturreformer, og utviklingen er i dag positiv med lav ledighet. En utfordring for tyskerne er imidlertid gjennomføringen av «Energiewende», avviklingen av...

Les mer

Dersom du tenker på å etablere en bedrift i Tyskland, eller har spørsmål om bedrifters samfunnsansvar og rammevilkår, bør du lese videre.

Les mer

Selv om handelen med Tyskland er preget av Norges store energieksport omfatter den også mange andre næringer. Samhandelen har i de siste årene økt, og Tyskland kan anses som svært viktig fordi mye av eksporten dit også går via andre land. Tyskere utgjør en stor og viktig del av turistene til Norge.

Les mer